انتظار یا زمینه سازی؟؟؟ :: فصل انتظار

فصل انتظار

آخرین نظرات
  • ۲۴ بهمن ۹۵، ۱۰:۴۸ - مهدی
    سپاس

انتظار یا زمینه سازی؟؟؟

پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۰۹ ب.ظهر انقلابى وقتى به نتیجه مى رسد که قبلا در ابعاد مختلف زمیه سازى خوبى براى آن شده باشد، و هیچ انقلاب و نهضتى بدون مقدمه و زمینه سازى به پیروزى نخواهد رسید و این قانون در تداوم آن نیز وجود دارد.
انقلاب جهانى حضرت مهدى (علیه السلام) (ارواحنا فداه ) که مهمترین و وسیعترین و عمیقترین انقلابات جهانى است و مربوط به همه جهان مى باشد، از این قانون ، مستثنى نیست بلکه به خاطر جهانى بودن و عمیق بودنش به طریق اولى باید براى آن زمینه سازى گردد.
مفهوم واقعى انتظار که در روایات ما به عنوان بالاترین عمل شمرده شده (346) و آن “به شمشیر زدن در رکاب پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم بر فرق دشمن “ تشبیه شده (347) همین زمینه سازى است .
و گرنه انتظار خشک و خالى ، به عبارت دیگر امید ذهنى بى آنکه در جامعه تحقق یابد و آثارش آشکار شود هیچگاه بهترین عمل و همانند شمشیر زدن در رکاب پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله نخواهد بود، چنانکه مفهوم واژه “عمل “ و جنگیدن در رکاب پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم حاکى از حضور در صحنه و فعالیت عملى و کار و کوشش و زمنیه سازى عینى است که نه نیت بدون عمل ، و امید ذهنى بدون آثار عملى .
“انتظار” به معنى آینده نگرى است ، و به معنى ناراضى بودن از وضع موجود، و به راضى شدن از آیند بهتر است ، همچون بیمار که انتظار صحت و سلامتى دارد یعنى امید آن دارد که وضع موجود رهائى یابد و به وضع بهترى برسد، و پر واضح است که چنین دگرگونى نیاز به زمینه سازى دارد.
در انقلابهاى پیامبران علیهم السلام نیز زمیه سازى وجود داشت ، و به آنها در صورتى انقلاب را به ثمر مى رساندند که در همه ابعاد زمینه سازى عملى شود و گرنه انقلابشان در نیمه راه با شکست مواجه مى شد. (348)
و از آنجا که انقلاب حضرت مهدى (علیه السلام) جهانى و همه جانبه و دراز مدت است و همه انقلابهاى خداپرستان تاریخ و پیامبران علیهم السلام در آن خلاصه مى گردد، و هدف نهائى انقلابات مقدس بشرى است ، حتما نیاز به زمینه سازى وسیع تر و عمیقتر دارد.
به عبارت روشن تر وقتى در روایات اسلامى مى خوانیم : در حکومت امام زمان علیه السلام علم و صنعت ، عدالت ، اخلاق ، فکر و اندیشه ، کشاورزى و دامدارى و بطور کلى اقتصاد در همه زمینه ها زمینه سازى دراز مدت و عمیق و پر دوام لازم دارد، چرا که بنابر اعجاز نیست ، بلکه همانند انقلاب پیامبران علیهم السلام بنابر فکر و عمل و کار و سعى مردم در همه ابعاد است چنانکه انقلابهاى بشر در طول تاریخ همیشه بر این اساس بوده است .
و براى مثال وقتى در روایات مى خوانیم : امام صادق علیه السلام فرمود: علم و دانش داراى 27 شعبه است ، تمام آنچه تاکنون از پیامبران به ما رسیده دو شعبه آن بیشتر نبوده و وقتى حضرت قائم (علیه السلام) ظهور کند آن دو را به 27 شعبه مى رساند. (349)
نتیجه مى گیریم که براى چنین انقلاب دامنه دار و عمیقى ، زمینه سازى پر دامنه و عمیق لازم است ، که بسیار از زمینه سازیهاى دیگر انقلابها وسیعتر و پر دامنه دارتر است .
پاسخ به یک سؤال:
در اینجا این سؤ ال پیش مى آید که : طبق روایات وقتى جهان ، پر از ظلم و فساد شد آنگاه امام زمان علیه السلام ظهور مى نماید و جهان را پر از عدل و داد مى کند، این موضوع نه تنها زمینه سازى نیست بلکه درست به عکس در جهت خلاف انقلاب مهدى (علیه السلام) مى باشد.
پاسخ اینکه :
خود این موضوع (غرق شدن جهان در ظلم و فساد) یک نوع زمینه سازى است ، چرا که نوع مردم از این ظلم و فساد، ناراضى شده و به ستوه مى آیند و همین موضوع آنها را تشنه انقلاب مى کند، و این خود زمینه فکرى و معنوى ایجاد مى نماید.
علاوه ، منافات ندارد که در کنار این ظلم و فساد جهانى ، دوستان و هواداران آن حضرت با زمینه سازیهاى مثبت و آینده ساز، در اندیشه خود و مردم ، مقدمه چینى براى انقلاب کنند، در حالى که مخالفان سرگرم فساد و ظلم و غافل از همه جا هستند، گروههاى بیدار مسلمان از فرصت استفاده کرده با زمینه سازیهاى مثبت بر روند کار خود بیفزایند، و رفته رفته جهان را که آتش ‍ زیر خاکستر است ، ناگهان به نفع انقلاب ، شعله ور سازند، چنانکه نمونه کوچک آن را در کشور اسلامى ایران در 22 بهمن سال 1375 با چشم خود دیدیم ، ولى نظر به این که کتاب جهانى مهدى (علیه السلام)، جهانى و بسیار وسیع و عمیق است ، روشن است که زمینه سازى (بخصوص زمینه سازى فکرى و فرهنگى ) بیشترى در سطح کل جهان لازم دارد.
عوامل مهم زمینه سازى
از آنجا که انقلاب حضرت مهدى (علیه السلام) همان انقلاب اسلامى است منتهى در سطح وسیعتر و عمیقتر و از آنجا که این انقلاب تکمیل کننده انقلاب پیامبر عظیم الشاءن اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلم و با توجه به اینکه طبق روایات عین همان انقلاب پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم است . (350)
منتهى در سطح وسیعتر و در جهت تکمیل آن ، در این جا به ذکر یازده عامل زیر که در انقلاب عظیم الشاءن اسلام به رهبرى پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم نقش مهم در زمینه سازى حکومت اسلامى داشت مى پردازیم ، تا با تعقیب اساس این عوامل در ابعاد گوناگون و جهانى ، زمینه ساز انقلاب حضرت مهدى (علیه السلام) گردیم ، و مفهوم عینى و واقعى “انتظار” را تحقق بخشیم (با توجه به اینکه عوامل زیر مهمترین آنها است ):

1- جاذبه قرآن و حقانیت اسلام :

همان گونه که در مثلها آمده “سرانجام ، حقیقت جاى خود را باز مى کند” تکیه بر حقایق نورانى و استوار و منطقى قرآن و اسلام ، این مکتب زنده و غنى و حیاتبخش و سازنده یکى از عوامل مهم پیروزى است .
در صدر اسلام ، درستى و واقعیت هماهنگى دستورات اسلام با عقل و وجدان و انسانیت و پیکار اسلام با هر گونه آلودگى و فقر و بدبختى و بى عدالتى خودبخود یک جاذبه قوى داشت که انسانها را به سوى خود مى کشانید، و پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلم از این راه پیروزى هاى چشمگیرى به دست آورد، تا آنجا که گاهى مى شد سرسخت ترین دشمنان اسلام مانند ولید بن مغیره وقتى چند آیه از آیات قرآن را که حکایت از قوانى اسلام مى کند شنید دیوانه وار به مجلسى که از طرف دودمانش ‍ تشکیل شده بود آمده و گفت :
به خدا سوگند از محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم سخنى که نه شباهت به گفتار انسانها دارد، نه جن ها؛
“ و ان له حلاوة و ان علیه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه یعلوا و لا یعلى علیه ؛”
“گفتار او شیرینى خاصى دارد و زیبائى مخصوصى ، بالاى آن (همه شاخه هاى درختان برومندش ) پر ثمره و پایین آن (مانند ریشه هاى درخت کهن ) پر مایه است ، گفتارى است که بر هر چیزى پیروز مى شود و چیزى بر آن پیروز نخواهد شد.” (351)
امروز نیز تکیه بر چنین مکتب پر مایه و استوار و مقایسه علمى و منطقى آن بر سایر مکتبها، از نظر معنوى بزرگترین عامل حرکت و زمینه سازى براى یک حکومت عدل جهانى است ، و به تنهائى کافى است که نیازهاى مادى و معنوى انسانها را بر آورد و آنها را در همه ابعاد مثبت انسانى به پیش ببرد.
براستى اگر در انقلاب فرهنگى در دانشگاهها، قرآن به صحنه آید و حقائق نورانى آن به مردم برسد و پیاده گردد، ریشه دارترین زمینه براى آینده سازى و حکومت جهانى مهدى (علیه السلام) پدیدار خواهد شد.

2- علم و اندیشه و به کار انداختن آن :

بدون شک علم و فکر، بسیارى از کارها را آسانتر کرده و بسیارى از راهها را نزدیکتر نموده و بسیارى از گرهها را در زمینه هاى گوناگون گشوده است و گاهى راه صد ساله به وسیله علم و دانش یکشبه طى مى شود.
براى پیشرفت و زمینه سازى براى حکومت ایده آل جهانى اسلام به رهبرى امام مهدى (علیه السلام) یکى از راههاى محکم ، تحصیل علم و دانش و کاراندازى آن است ، در صورتى که این دو بر اساس شناخت و اولویتها و کارهاى مثبت و عادلانه به کار رود.
در این مورد اسلام اکیدا سفارش فرموده ، در اینجا به دو گفتار ذیل از پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم توجه کنید: “ لکل شیى دعامة هذا الدین الفقه و الفقیه الواحد اشد على الشیطان من الف عابد؛”
هر چیزى ، اساس و پایه دارد، پایه این دین (اسلام ) فهم و شناخت است ، و موضع گیرى یک مسلمان فهیم و داراى شناخت در برابر شیطان و هر گونه فساد، محکمتر و بیشتر از هزاران مسلمان بدون شناخت است .” (352)
امام على علیه السلام در عبارتى فرمود:
“قوام و دوام دین و دنیا به چهار چیز بستگى دارد: نخست ... به دانشمندى که دانش خود را به کار اندازد.” (353)
بنابراین باید همه مسلمانان در تحصیل علوم مختلف و عینیت بخشیدن آن علوم در جامعه تلاش کنند و بدین وسیله زمینه فکرى و علمى را در همه ابعاد براى حکومت جهانى حضرت مهدى (علیه السلام) فراهم سازند.

3- استقامت و پایدارى و شجاعت :

در صدر اسلام ، استقامت و پایدارى و شهامت پر توان مسلمانان در برابر تندبادهاى حوادث ، از عوامل پیروزى بود، اینک نیز براى پیروزى در نیل به تکمیل اسلام به دست حضرت مهدى (علیه السلام) نیاز به صبر و پایدارى است .
نمونه هاى صبر و استقامت مسلمانان صدر اسلام در تاریخ بسیار است و نمونه هاى صبر و استقامت در جنگهاى اسلامى به خوبى در روحیه مسلمانان آشکار است ، آنها با کمترین نفر و کمترین ابزار جنگى پوزه بزرگترین ارتش دشمنان را به خاک مالیدند.
مثلا جعفر طیار رحمة اللّه برادر امام على علیه السلام در جنگ موته (جنگ با ابر قدرت روم ) با این که دو دستش قطع شده بود و نود زخم به بدنش ‍ رسیده بود، پرچم را با دو بازوى بریده اش نگه داشته بود و همچنان مى جنگید. (354)
قرآن صد و چهار بار سخن از صبر و استقامت به میان آورده و در آیه 200 سوره آل عمران مى فرماید:
“ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و رابطوا واتقوا اللّه لعلکم تفلحون ؛”
“اى کسانى که ایمان آوردید، استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدارى به خرج دهید و از مرزهاى خود مراقبت به عمل آورید و از خدا به پرهیزید شاید رستگار شوید.”
مسلما براى زمینه سازى براى یک حکومت جهانى اجراى این دستورات نیز لازم و ضرورى است .

4- زهد و رعایت اخلاق و حقوق :

رعایت اخلاق نیک نسبت به یکدیگر در برخوردها و تمام ابعاد زندگى ، و رعایت حقوق جانى و مالى و عرضى و... که عالیترین نقش را در جذب دیگران و نفوذ در دلها دارد، از عوامل مهم گسترش اسلام در صدر اسلام بوده است .
اخلاق پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام و شاگردانشان بسیارى از گردنکشان را به سوى اسلام پر از مهر و صفا جلب کرد و موجب تقویت مسلمانان گردید.
امیرمؤ منان علیه السلام در وصف پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم مى فرماید:
“از پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم پاک و نازنین پیروى کن ، او لقمه دنیا را با اطراف دندان مى خورد (نه اینکه دهانش را پر کند) و دنیا را به چشم (دقیق ) نمى نگریست ، از جهت پهلو لاغر و از جهت شکم گرسنه ترین اهل دنیا بود، مانند بردگان سیاه بر روى زمین مى نشست و کفش خود را با دست خود اصلاح مى کرد و لباس خود را با دست خود مى دوختد احیانا بر الاغ برهنه سوار مى شد و از شدت تواضع و فروتنى دیگرى را هم ردیف خود مى کرد.
یکى از همسرانش پرده اى نسبتا زیبا و داراى نقش و نگار بر در خانه آویخته بود، به آن بانو فرمود: بى درنگ این پرده رنگارنگ را از در خانه بردار، چرا که من با نگاه به این پرده به یاد دنیا و زینتهاى آن مى افتم ...
اکنون مرا ببینید چگونه زندکى مى کنم ، بر این جامه پوشیده ام چندان وصله زده ام که از وصله کننده آن شرم دارم ، روزى وصله کننده به من گفت : این پیراهن پاره را که دیگر وصله نمى خورد به دور اندازم ، گفتم آهسته باش ‍ سبکباران زودتر به سر منزل مقصود مى رسند.” (355)
براستى اگر همه شاخه هاى اخلاق اسلامى رعایت گردد بهترین زمینه سازى معنوى براى ظهور امام زمان علیه السلام خواهد بود.

5- ایمان و توکل به خدا:

روحیه قوى و اطمینان قلب و اعتماد به نفس از عوامل سازنده و پیش برنده و زمینه ساز و سوزاننده موانع سر راه است ، یک چنین روحیه و آرامش و استوارى قلب در سایه ایمان به خدا و توکل به او به دست مى آید که دعا و مناجات و نماز و روزه تقویت کننده چنین ایمان و توکل است .
پس از آنکه مکه به دست ارتش اسلام به رهبرى پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم فتح شد، ابوسفیان کنار ارتش قوى اسلام قدم برمى داشت و مى گفت :
“ لیت شعرى بماذا غلبنى ؛”
“کاش مى دانستم که محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم با چه وسیله اى بر من پیروز شد؟ ما که سازماندهى و تشکیلات و پول و جهاز جنگى و جمعیت داشتیم چطور مغلوب شدیم ، ولى پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم با دست خالى بر ما پیروز گردید.”
پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم دست بر دوش او گذارد و فرمود:
“ باللّه غلتک ؛”
“من به کمک خدا بر تو پیروز شدم .”
آرى ایمان و توکل به خدا است که اتحاد و انسجام و روحیه قوى مى سازد و کارهاى ناممکن مى کند و مشت خالى را بر تانکها پیروز مى گرداند، به طور قطع مى توان گفت که نقش ایمان و توکل بر جنگها به مراتب بیش از نقش ‍ وسائل و ابزار جنگى و تشکیلات است .
و ما نیز باید در سایه ایمان و توکل به خدا به پیش رویم و فکرا و عملا زمینه ساز آینده درخشان باشیم ، چنانکه مسمانان در صدر اسلام در پرتو ایمان ، به پیروزى هاى معجزه آمیز نائل شدند.

6- تعاون و همکارى

برادرى اسلامى و رسیدگى به دردهاى اجتماعى و تاءسیس واحدهاى وسیع و پر دامنه در این زمینه نیز در نوع خود براى انسجام و پیوند و بهم پیوستگى هر چه بیشتر، زمینه ساز آینده درخشان است و نقش اجتماعى مؤ ثرى در پیش برد هدفها دارد. (356)
پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم فرمود: “مؤ منان در دوستى با مؤ منان دیگر همچون اعضاء یکدیگرند که اگر یک عضو بدرد آید عضوهاى دیگر نیز ناآرام هستند.” (357)
اگر براستى جامعه ما نسبت به همدیگر چنین احساسى مى داشتند پیشرفت بى نظیرى در زمینه هاى مختلف نصیبشان مى شد.

7- برخوردها و روشهاى منطقى با یکدیگر:

پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم براساس علم و منطق با گروههاى مختلف غیر اسلامى مناظره و بحث مى کرد، امام صادق علیه السلام چهار هزار شاگرد در رشته هاى مختلف تربیت مى نمود، و خود شخصا با منکران خدا مى نشست و به بحث و گفتگو مى پرداخت .
این بحثها و تجزیه و تحلیلهاى روشنگرانه نقش مؤ ثرى در توسعه اسلام داشت .
قرآن مى فرماید:
“مردم را به راه پروردگارت با حکمت و پنده هاى نیکو و جدال و بحث و انتقاد دعوت کن .” (358)
حکمت همان روشهاى استدلالى و منطقى است .
موعظه نیک عبارت از اندرزهایى است که جنبه عاطفى و احساسى دارد.
مجادله نیک بحثهاى رو در رو و براساس انصاف و حسن نیت است .
حضرت على علیه السلام فرمود:
“طرفداران پنج دین مختلف به صورت گروههاى پنج نفرى به حضور پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم براى بحث و مذاکره آمدند به ترتیب : گروه یهود، سپس گروه مسیحى گروه مادى ، سپس گروه دوگانه پرست ، سپس گروه مشرک به مناظره کردند.
پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم با کمال متانت سخن آنها را گوش داد و به پاسخ آنها پرداخت ، و این مناظرات ، سه روز بیشتر طول نکشید، که پنج گروه قانع شدند و به اسلام گرویدند، در پایان گفتند:
“ ما راءینا مثل حجتک یا محمد، نشهد انک رسول اللّه ؛”
“اى محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم ما همچون حجت و استدلال تو هرگز در جائى ندیده ایم ، گواهى مى دهیم که تو رسول خدا هستى .” (359)
آرى ! اگر براى جذب تحصیل کرده ها و افراد مختلف غیر اسلامى با چنین شیوه اى رفتار شود، نقش مؤ ثرى در گسترش اسلام خواهد داشت و همچنین زمینه سازى فکرى حساب شده اى براى آینده درخشان به دست حضرت مهدى (علیه السلام) خواهد بود.

8- توجه به طبقه مستضعف :

نوعا انقلابها بر دوش مستضعفین به پیش مى رود، چرا که مستکبران و سرمایه داران از وضع موجود خود راضیند و نوعا مخالف انقلاب بر مبناى تعالیم الهى و یا طرفدارى از مستضعفان خواهد بود.
اسلام هیچگاه روى خوش به مستکبران و طاغوتیان نشان نداده است ، چنانکه در آغاز، حامى پیش برنده اسلام افراد مستضعفى همچون بلال رحمة اللّه ، سلمان رحمة اللّه ، جوبیر رحمة اللّه ، خباب رحمة اللّه و عمار رحمة اللّه ، سمیه رحمة اللّه و... بوده اند.
پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم به این گروه از افراد توجه خاصى داشت ، حتى همه اموال همسرش خدیجه علیهاالسلام را در این راه مصرف نمود و خود عملا همچون مستضعفان مى زیست و بیشتر با آنها محشور بود.
بهر حال توجه به مستضعفان ، و تاءمین نیازهاى آنها، و برقرارى عدالت اجتماعى و جلوگیرى شدید از استعمار و استثمار و استحمار، یکى دیگر از عوامل زمینه ساز براى حکومت امید مستضعفان جهان حضرت مهدى (علیه السلام) خواهد بود.
در حالى که این سطور را مى نویسم : اخبار مى گوید: امام خمینى فرمود: “من یک لاخ موى گودنشینان را به همه کاخ ‌نشینان نمى دهم .”

9- اتحاد و انسجام مسلمانان :

بدون شک اتحاد نقش اعجازآمیزى در پیشبرد اهداف دارد، جمعیت و اتحاد، قدرت را چندین صد برابر و هزار برابر و میلیون برابر مى کند، مثل اتحاد همچون مثل سد عظیمى است که مبداء بزرگترین نیروهاى صنعتى و آبیارى سرزمینهاى بزرگ و روشنائى شهرهاى زیاد مى شود، یک چنین نیروئى بر اثر بهم پیوستن قدرتهاى ناچیز دانه هاى باران بدست آمده است .
پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم فرمود:
“ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشید بعضه بعضا؛”“
افراد با ایمان ، نسبت به یکدیگر همانند اجزاى یک ساختمان هستند که هر جزئى از آن ، جزء دیگر را محکم نگاه مى دارد.” (360)
حال اگر مسلمانان دست به دست هم دهند و با اتحاد و انسجام همه جانبه در محور اسلام حرکت کنند، همچون دریاى خروشانى خواهند بود که در برابر امواج سهمگین طوفانها ایستادگى خواهند نمود.
براى زمینه سازى حضرت مهدى (علیه السلام) و تشکیل حکومت جهانى ، اتحاد و انسجام مسلمانان نقش اساسى را خواهد داشت و باید مسلمانان از هر گونه اختلاف فرعى و موسمى پرهیز کنند و در برابر مشترک ، با اتحاد و وحدت و هماهنگى خود بایستند تا بتوانند راه را براى ظهور مصلح کل جهانى هموار سازند. (361)

10- رهبر شایسته :

در اسلام به “ولایت “ اهمیت فراوان داده شده است به گونه اى که اگر آن نباشد هیچ چیز نیست ، بلکه باید برنامه هاى اسلام تحت نظارت ولایت باشد، و به عبارت دیگر چرخ انقلاب توسط او به گردش در مى آید، او نشان راه و پیشوا و جلودار امت است ، و همه گروههاى اسلام را در یک خط به پیش مى برد.
ولایت یعنى حکومت و سرپرستى دین و دنیاى مردم ، که بسیار مقام پر مسئولیت بزرگى است و تنها افراد شایسته و کامل مى توانند عهده دار آن گردند.
همانگونه که در صدر اسلام رهنمودهاى رهبر شایسته نقش اساسى در پیشبرد داشت ، امروز نیز در راه انتظار حضرت مهدى (علیه السلام) و زمینه سازى براى حکومت جهانى آن حضرت حتما باید این خط حفظ گردد، تا مسلمانان در نظم و انسجام خاص تحت رهنمودهاى رهبر شایسته که امروز از آن به ولایت فقیه تعبیر مى شود راه زمینه سازى صحیح را دریابند و با پشتگرمى معنوى خاصى آن را دنبال کنند. و به عبارت روشنتر، نائب و معاون به حق حضرت مهدى (علیه السلام) مسلما به راه مهدى (علیه السلام) نزدیکتر و آگاهتر است ، و رهنمودها و سرپرستى او مى تواند نزدیکترین و حساب شده ترین شیوه براى رسیدن به حکومت مولى امام زمان علیه السلام باشد، با توجه به اینکه انجام دو وظیفه بزرگ امر به معروف و نهى از منکر انسان را از بى تفاوتى بیرون مى آورد، و وادار مى کند که حضور فعال در صحنه داشته باشد.
به امید آنکه با به کار بستن این عوامل که در راءس عوامل دیگر است بتوانیم همچون مسلمانان صدر اسلام به پیش رویم و جهان را به استقبال حکومت جهانى حضرت مهدى (علیه السلام) سوق دهیم که خود در مسیر انقلاب ، و تداوم انقلاب است که نهایت آن آینده درخشان و اهتزاز پرچم “ لا اله الا اللّه “ در کل جهان خواهد شد، و همین امید به آینده روشن نه مبهم و تاریک خود همان عامل درونى و انتظار است که باید به صورت علم و عمل در آید و به نتیجه عینى برسد. باید توجه داشت که خود امام قائم (علیه السلام) نیز در انتظار است که شرایط فراهم شود و خداوند متعال ، اذن خروجش را صادر فرماید و جهان را از ظلم و فساد رهائى بخشد و به قدرى در این مورد بى تاب است که حتى وقت خروج وارد مسجدالحرام مى شود و بین مقام ابراهیم علیه السلام و کعله دو رکعت نماز مى خواند و پشت به حجرالاسود زده ، سپس دستهایش را به سوى آسمان بلند کرده و آنچنان گریه و تضرع مى کند که به زمین مى افتد و این است فرموده خدا در قرآن :
“ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ؛”
آیا خداى شما کسى است که دعاى مظطر را اجابت مى کند و گرفتاریها را برطرف مى سازد و شما را خلفاى زمین قرار مى دهد؟ (یا معبودهاى باطل “) (362)
امام صادق علیه السلام فرمود:
“سوگند به خدا “مظطر” همان قائم (علیه السلام) است .” (363)
آرى امام قائم (علیه السلام) این چنین بى تابانه در انتظار اصلاح و انقلاب جهانى است ، تا جهان را از لوث آلودگیها و جنایات و ستمگریها نجات بخشد.

11- لزوم برنامه ریزى

مى دانیم که مساءله مهدى موعود(علیه السلام) یک مساءله عادى و سطحى و اقلیمى و احتمالى نیست ، بلکه مسئله بسیار مهم جهانى و عمیق و واقعى است که تقریبا در همه ادیان و در همه جا و در همه زمانها در راءس مسائل مهم عقیدتى و سیاسى است و در اسلام به عنوان یک اصل استوار و خلل ناپذیر مطرح مى باشد، و از آن به ثمره و نتیجه قیام تمام پیامبران و رسولان و رهبران الهى یاد مى گردد، و نهضت جهانى حضرت مهدى (علیه السلام) با عنوان امید پیامبران و رسولان و مستضعفان تاریخ و وصول به اهداف عالى انسانى در همه ابعاد و... خوانده مى شود.
حال که چنین است باید مساءله را جدى گرفت ، در طول تاریخ در این باره حرف زیاد زده اند ولى براى وصول به این هدف باید همت کرده و آن هم همتى عمیق ، همه جانبه در کل جهان ، و همیشگى ، و در عمل .
با مطالعه و بررسى آیات و روایات مربوط به نهضت و ظهور امام زمان علیه السلام به دست مى آید که مساءله وصول به این ظهور مساءله راحت طلبى نیست و با یک یا چند قیام و قعود به دست نمى آید باید در راه آن عرقها و خونها ریخته شود. (364)
از طرفى این مساءله داراى ابعاد گوناگون است ، مانند ابعاد فرهنگى ، اقتصادى ، سیاسى ، مکتبى ، نظامى و خلاصه آمیخته با مساءله دین است ، همانگونه که دین حقیقى یک مجموعه عمیق و اهرم قوى و همه جانبه براى رشد در همه ابعاد است ، مساءله قیام مصلح جهانى حضرت مهدى (علیه السلام) که در هر زمانى مطرح بوده و در هر دینى از آن به نوعى سخن به میان آمده و در اسلام از آن به عنوان یک اصل مهم انقلابى یاد مى شود داراى ابعاد گوناگون است .

پی نوشت ها :

346- افضل اعمال امتى انتظار الفرج (پیامبر صلى الله علیه و آله بحار، ج 52، ص 128).
347- کمن فارع مع رسول اللّه بسیفه (بحار، جلد 52، ص 126).
348- درباره فضیلت انتظار به کتاب اثباة الهداة ، ج 7، ص 40 به بعد مراجعه نمائید.
349- بحار، ج 52، ص 316.
350- یکى از یاران امام صادق علیه السلام مى گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم : روش ‍ مهدى (علیه السلام) چگونه است ؟
351- نورالثقلین ، ج 3 ص 78.
352- نهج الفاحه ، حدیث 90.
353- نهج البلاغه ، کلمات قصار، شماره 364.
354- بحار، ج 21 ص 53.
355- فرازهائى از خطبه 159 نهج البلاغه .
356- جابر جعفى گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم : فرج شما چه وقت است ؟ سه بار فرمود: فرج ما تحقق نمى پذیرد تا غربال شوید و آزمایش گردید تا آن وقتى که قلبها صاف شود.(بحار، ج 52، ص 101)
357- بحار، ج 61، ص 150.
358- ادع الى السبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن (سوره نحل ، آسیه 125)
359- مشروح این مناظره در کتاب احتجاج طبرسى ، ج 1، 16 تا 24 آمده است .
360- تفسیر ابوالفتوح ، ج 2، صفحه 450.
361- باید توجه داشت که بنابراین است که امور از روى طبیعى و خودجوش به پیش رود و گرنه اگر صحبت اعجاز باشد، امام حسین علیه السلام فرمود: “سوگند به خداوند، خدا چیزى را نیافرید، مگر اینکه به او فرمان داده از ما پیروى کند”(بصائر الدرجات بحار، ج 23، ص 287) البته اگر مردم وظیفه خود را انجام دهند دست خدا بالاى سر آنها است و امدادهاى غیبى به کمک آنها خواهد شتافت چنانکه قرآن مى فرماید: “ان تنصروا اللّه ینصرکم و یثبت اقدامکم .” (سوره محمد، آیه 7
362- اثباة الهداة ، ج 7، ص 126 (سوره نمل ، آیه 62).
363- تفسیر نور الثقلین ، ج 4، ص 94، ذیل آیه 62 نمل .
364- بحار، ج 52، ص 358 (مضمون روایتى از امام باقر علیه السلام ).
نظرات

(۰)

نظرات شما
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کانال آپارات
يا من لا يفد الوافدون علي اکرم منه و لا يجد القاصدون ارحم منه
إلهی، آن که تو را دوست دارد، چگونه با خَلقت مهربان نیست؟